mail ons op: info@praktijkgip.nl
Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe therapievorm ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes.
ACT wordt omschreven als de derde generatie gedragstherapie.
Het belangrijkste onderscheid met cognitieve gedragstherapie is dat deze zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van de gedachten, terwijl ACT zich richt op het veranderen van de relatie die een client heeft met zijn gedachten.
ACT leert u niet om positiever te denken. Ook gaat u niet leren hoe u van uw angst, verdriet en pijn kunt afkomen. Pijn en lijden worden namelijk gezien als onlosmakelijk onderdeel van ons menselijk bestaan.
ACT leert wel hoe u zich kan richten op zaken die u kunt beinvloeden, zoals uw eigen gedrag in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beinvloeden zijn zoals emoties en gedachten.
Binnen ACT wordt controle gezien als disfuntioneel. Controle wordt gezien als de manier waarop mensen tevergeefs hun gedachten, emoties, lichamelijke sensaties, het gedrag van anderen en sommige omstandigheden proberen te sturen. (het gaat hier om controle die niet, of zelfs averechts werkt (dit is iets anders dan functionele gedragingen)
ACT is bruikbaar bij een veelheid aan problemen, in verschillende settings. ACT heeft een prominente plek ingenomen bij de behandeling van chronische pijn en wordt succesvol gebruikt bij de behandeling van depressis en diverse angststoornissen.
ACT werkt met metaforen en humor omdat u op die manier uit de strijd in uw hoofd kunt blijven. Bovendien wordt er veel gebruik gemaakt van ervaringsgerichte oefeningen.
ACT kijkt naar uw dromen en doelen en hoe u die in de toekomst kunt gaan verwezenlijken.
De counselors van Praktijk GIP te Mierlo hebben een opleiding ACT voor professionals afgerond en passen deze interventiemethode inmiddels enthousiast toe.