mail ons op: info@praktijkgip.nl
De Gespreksmethodiek

De Gespreksmethodiek

De gefaseerde gespreksmethodiek, zoals gehanteerd wordt door Praktijk GIP, is gebaseerd op het boek van Heijen en Slaats, “Professioneel hulpverlenen”.

Hierin wordt het 3 fasen model van Gerard Egan (een belangrijke bron voor het boek) uitgebreid naar 5 fasen.

Heijen en Slaats beschrijven de vijf fasen die je als hulpverlener kunt doorlopen om op professionele wijze te communiceren met mensen die om hulp vragen. Binnen deze gespreksmethodiek is het doel het gedragsrepertoire van de cliënt te vergroten. Problemen worden gedragsmatig aangepakt.

Fase 1a is de kennismakingsmakingsfase en hierin wordt de vertrouwensband opgebouwd. De therapeut van Praktijk GIP luistert naar het verhaal van de cliënt en probeert een zo compleet beeld te krijgen van hoe de cliënt de situatie waarin hij/zij zit ervaart en welk effect dit op haar/hem heeft. In deze fase wordt de hulpvraag geformuleerd. Dit is de vraag waarop cliënt een antwoord wil hebben.

Fase 1b is de fase waar de therapeut van Praktijk GIP kritisch en analytisch luistert naar de cliënt. De therapeut zal verbanden leggen en patronen blootleggen. Van de cliënt wordt gevraagd om vanuit een ander perspectief naar haar/zijn eigen aandeel in het geheel te kijken en een andere bril op te zetten.

In deze fase wordt het probleem achter de hulpvraag geformuleerd. Dit is de kern van het probleem, de werkelijke oorzaak van de onaangename positie waarin de cliënt verkeert.

Fase 2 staat in het teken van wat wil de cliënt doen. Werkte de therapeut in fase 1a en 1b probleemgericht, vanaf fase 2 gaat de therapeut oplossingsgericht werken. De focus wordt verlegd naar de oplossing. Fase 2 staat in het teken van doelen stellen. Wat wil de cliënt bereiken. De therapeut van Praktijk GIP gaat met de cliënt op zoek naar de waarde die de cliënt nodig heeft om zijn/haar disfunctionele patroon te doorbreken. De benodigde waarde dient een waarde te zijn die door gedragsmatige verandering van de cliënt vervuld kan worden. Als de doelen bereikt zijn zullen ze de gewenste waarde opleveren met bijbehorend functioneel denken, voelen en doen.

Fase 3a is de fase van de strategieën en het actieplan. Hoe kan een cliënt haar /zijn doel bereiken en hoe gaat ze/hij dat doen? De gewenste doelen zijn helder, de cliënt weet wat ze/hij wilt doen. Stapsgewijs werken de therapeut van Praktijk GIP en cliënt in deze fase van de doelen, via strategieën naar het actieplan.

Fase 3b is de fase waar de therapeut van Praktijk GIP het proces van stilstand naar beweging begeleidt. Daarnaast ondersteunt zij de cliënt tijdens de fase van de uitvoering. De ondersteuning tijdens de daadwerkelijke actie kan op drie manieren plaatsvinden; cliënten gaan zelfstandig aan de slag, cliënten maken een afspraak wanneer nodig of prikken een evaluatiemoment of cliënten blijven regelmatig de hulpverlener bezoeken.

Bron: Professioneel hulpverlenen, Heijen en Slaats