mail ons op: info@praktijkgip.nl
Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgerichte therapie is een van de interventiemethoden die Praktijk GIP toepast. Oplossingsgerichte therapie is een alternatief voor probleemgericht werken.

Waar bij probleemgericht werken wordt uitgezocht wat er aan de hand is en mogelijke oorzaken worden uitgediept alvorens tot een behandeling wordt over gegaan gaat het bij oplossingsgericht werken om het ontwerpen van de door de cliënt gewenste situatie in de toekomst en het vinden van oplossingen die de cliënt helpen om zijn doelstelling te bereiken.

Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om de situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de client al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Er wordt nadruk gelegd op momenten waarop het probleem niet speelt. Als de client successen boekt draagt dat bij aan het besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven.

Om dit te bereiken werkt de therapeut van Praktijk GIP met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. Het gaat in de gesprekken om krachten en oplossingen in plaats van tekortkomingen en problemen.

Het doel van de oplossingsgerichte therapie is niet de afname van de klacht of het probleem maar de toename van het door de cliënt gewenste gedrag.

De cliënt bepaalt wat hij voor het probleem in de plaats wil.

Oplossingsgerichte therapie kent een belangrijke rol toe aan de expertise van de cliënt en de samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Het is een vorm van cognitieve gedragstherapie en richt zich op krachten en competenties in plaats van klachten.

Niet het probleem maar het samen zoeken naar een oplossing wordt centraal gesteld.

De therapeut van Praktijk GIP probeert hierbij te helpen door het stellen van oplossingsgerichte vragen.

Probleemanalyse is meestal niet nodig, doelanalyse daarentegen wel. Gesprekken zijn vaak kort en effectief en daarmee is oplossingsgerichte therapie ook kostenbesparend.

Oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld door Steve de Shazer and Insoo Kim Berg in de jaren zeventig en tachtig, voortgaand op het werk van Milton Erikson en anderen. De uitgangspunten van oplossingsgerichte therapie vinden een steeds breder toepassingsgebied (o.a. management en coaching).


Bron: Fredrike Bannink, oplossingsgerichte vragen