mail ons op: info@praktijkgip.nl
Rationele Emotieve Therapie

Rationele Emotiev Therapie

De RET-methode (Ratio-Emotieve Therapie) is een therapie waardoor mensen met persoonlijke en gedragsproblemen op een rationele wijze worden geholpen, thans ook wel cognitieve gedragstherapie genoemd. Albert Ellis (1913-2007) is de grondlegger van de RET (Rationeel-Emotieve Therapie) methode. Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus). Volgens Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

De basis gedachte van RET is dat we voor het grootste gedeelte zelf bepalen of en in hoeverre we onder problemen gebukt gaan. Een ongezonde irrationele kijk vergroot de moeilijkheden alleen maar en daardoor komen we niet toe aan het bedenken van oplossingen.
Bij Praktijk GIP kunnen we je met behulp van de Rationeel-Emotieve Therapie helpen te leren omgaan met angsten, depressies, verslavingen en relatieproblemen. Ook zaken als jaloezie, rouw en faalangst kunnen met behulp van RET aangepakt worden.
Wij mensen kunnen onszelf ongelukkig en ziek maken door een aangeboren neiging om onze omgeving op een verkeerde manier waar te nemen. Door uit te gaan van irrationele ideeën en gedachten gaan we ons onzeker, angstig en depressief voelen. Dit is het uitgangspunt van de Rationeel-Emotieve Therapie (RET). De therapie is erop gericht deze irrationele en onjuiste gedachten op te sporen en te vervangen door reële en rationele gedachten. Praktijk GIP kan je helpen om te leren hoe je op een relatief eenvoudige en overzichtelijke manier emotionele problemen kunt oplossen. 
Er zijn talloze onderzoeken waarin is aangetoond dat RET zich hier goed voor leent.
Gebruik je gezond verstand om je problemen te veranderen. Wanneer je anders denkt over je ellende, dan betekent dat verandering en zijn de problemen anders.

De counselor bij praktijk GIP kan een RET-test afnemen en hiermee samen met de cliënt nagaan of zijn of haar denken rationeel dan wel irrationeel is. Hierdoor krijg je meer zicht op de manier waarop je nadenkt over problemen. Ook wordt duidelijk hoe jouw manier van denken invloed heeft op het al dan niet vinden van een oplossing voor problemen.

Op een andere manier gaan denken en voelen, is niet eenvoudig en vereist veel oefening. RET biedt een andere manier van denken om vooral de werkelijkheid te nemen zoals die is en je eigen emotionele lot in eigen handen te nemen. Het zijn niet de gebeurtenissen die emoties oproepen; die emoties zijn afhankelijk van de houding die wij daarbij hebben met al onze irrationele overwegingen daarbij. Emoties en gedrag beïnvloeden elkaar. Maak jezelf niet gek over alles wat er op je afkomt in het leven en wat allemaal moet, maar verander samen met praktijk GIP je kijk op de dingen.

Het ABC van RET

Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de letters ABC. A staat voor aanleiding (oorzaak); B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging); C staat voor consequentie (het gevolg)
(in het Engels: Activating event; Belief; Consequence).

De kern van de RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B. Het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (of: de manier waarop je jezelf van het belang van die gebeurtenissen overtuigt) (B).

Door oefening kunnen de overtuigingen (B) worden veranderd, kun je een andere bril opzetten. Dit kan op zo’n manier dat ze beter (realistischer, rationeler) bij de situatie (A) aansluiten. Een gevolg is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort beter aansluit, positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker vermeden worden. Sommigen hebben de indruk dat het rationele aspect van deze therapie erop is gericht om het
gevoel (de emotie) uit te schakelen of te verzwakken. Dit is onjuist, de emoties die passen moedigen we juist aan. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Een voorbeeld: een diep bedroefd gevoel na het overlijden van een naaste is een passende emotie. Maar een uitzinnige reactie bij het krijgen van een verkeersboete is meestal overdreven.

Recentelijk heeft de grondlegger van de RET, Albert Ellis, de naam van RET veranderd in REBT. De nieuwe afkorting staat voor “Rational Emotive Behavioral Therapy”. De reden voor de naamswijziging is dat Ellis tot uitdrukking heeft willen laten komen, dat het bij RET niet alleen gaat om een cognitieve (= kennis-) therapie , maar dat het gedrag in de therapie moet “volgen”. Hiermee heeft Ellis het belang van huiswerkoefeningen en praktijkoefeningen beklemtoond: “cognitieve gedragstherapie.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van therapieën als mindfulness based cognitive therapy (MBCT); aandachtgerichte cognitieve therapie, ook wel mindfulness genoemd, en acceptance and commitment therapy (ACT). Dit zijn gedragstherapieën waarin niet zozeer geprobeerd wordt de inhoud van cognities te veranderen als wel de functie die cognities hebben voor de cliënt. In zijn latere werk heeft Albert Ellis veel aandacht besteed aan mogelijkheden om de RET te combineren met ACT.


Bronnen: wikipedia. Gezond verstand als Therapie – J. Verhulst en
RET Jezelf – J. Verhulst, Moeten maakt gek – A. Ellis